Waarom worden de mapnamen ingekort in de mappenstructuur?

Volgen